Kæru félagar!
Meðfylgjandi er bréf frá forseta og framkvæmdastjóra ÍSÍ er varðar #metoo umræðuna.
Við óskum eftir því að þið kynnið ykkur innihald þess vel.

Við viljum einnig biðja ykkur um að senda bréfið áfram til ykkar aðildarfélaga með tölvupósti til að tryggja útbreiðslu þess innan okkar vébanda.

Búið er að uppfæra fræðsluefni varðandi kynferðislegt áreiti og ofbeldi á heimasíðunni ÍSÍ, www.isi.is , og getið þið nálgast það með því að smella á eftirfarandi vefslóð:
http://isi.is/fraedsla/kynferdislegt-areiti-og-ofbeldi/ 
Á fræðslusíðunni eru nú þægilegir flettigluggar sem beina notendum á ítarefni um málefnið.

Stöndum saman og gerum íþróttahreyfinguna eins örugga og okkur er unnt að gera.
Ofbeldi verður ekki liðið!

Með íþróttakveðju,

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands


Sérsambönd ÍSÍ
Héraðssambönd og íþróttabandalög
Íþróttafélög og deildir þeirra
Reykjavík, 31. janúar 2018
Efni: #metoo

Kæru félagar!
Þann 11. janúar sl. birtust yfirlýsingar kvenna í íþróttum um kynferðislega áreitni og ofbeldi
og aðra óviðeigandi framkomu í þeirra garð. Íþrótta- og Ólympíusamband ÍSÍ sendi frá sér
yfirlýsingu vegna málsins þann 12. janúar sl. Yfirlýsingin í heild sinni fylgir bréfi þessu til
upplýsingar en í stuttu máli þá fordæmir ÍSÍ með öllu allt ofbeldi í starfsemi
íþróttahreyfingarinnar.
Skilaboð ÍSÍ eru skýr: Ofbeldi verður ekki liðið!

Síðan yfirlýsingin kom fram hefur margt verið gert og á næstu vikum og mánuðum er
ýmislegt á döfinni til að bæta hreyfinguna og fækka, eins og mögulegt er, áhættuþáttum
ofbeldis í starfsemi hreyfingarinnar. Það sem þegar hefur verið gert af hálfu ÍSÍ er:

 •  ÍSÍ hefur boðið þolendum úr íþróttahreyfingunni, sem stigið hafa fram og skýrt fráofbeldi í sinn garð, aðstoð fagaðila til að vinna úr sínum málum.
 •  ÍSÍ hefur haldið fundi, m.a. með sérsamböndum ÍSÍ, tengiliðum #metoo hóps íþróttakvenna, lögfræðingum, fagaðilum og mennta- og menningarmálaráðuneytinu.
 •  Fræðsluefni á heimasíðu ÍSÍ varðandi málefnið hefur verið gert aðgengilegra með því að setja allt undir einn hnapp á forsíðunni. Ekki þarf að taka það fram að allt fræðsluefni sem þar er að finna má hreyfingin nota í sínu starfi og til birtingar á sínum miðlum.
 •  ÍSÍ hefur leitað til systursamtaka á Norðurlöndum um efni, til að flýta fyrir útgáfu nýs fræðsluefnis um málefnið. Unnið hefur verið að því að þýða og staðfæra myndefni og texta.
 •  ÍSÍ hefur tilnefnt fulltrúa sinn í starfshóp mennta- og menningarmálaráðuneytisins en hópurinn á að vinna hratt og örugglega að útfærslum á aðgerðum til að koma í veg fyrir kynferðislega og kynbundna áreitni, ofbeldi og einelti. Þó að íþróttahreyfingin sé vel sett með fræðsluefni til forvarna gegn kynferðislegu ofbeldi og áreiti þá er alltaf hægt að gera betur og til þess stendur okkar metnaður. Framundan er mikil vinna sem meðal annars felst í eftirfarandi verkefnum sem öll beinast að því að læra af þeim reynslusögum sem fram hafa komið:
 •  Vinna við yfirferð laga ÍSÍ, reglugerða og fræðsluefnis.
 •  Útgáfa nýs fræðsluefnis, bæði í textaformi sem og myndefni, sem ÍSÍ hefur fengið til notkunar frá systursamtökum sínum á Norðurlöndum.
 •  Markviss birting fræðsluefnis um málefnið á samfélagsmiðlum og heimasíðu ÍSÍ sem einnig verða sendir sambandsaðilum til birtingar á þeirra miðlum.
 •  Fara yfir efni þjálfaramenntunar á námskeiðum ÍSÍ.
 •  Fara yfir kröfur til Fyrirmyndarfélaga og Fyrirmyndarhéraða ÍSÍ.
 •  Halda fræðslufundi í öllum landsfjórðungum með aðstoð fagaðila um málefnið.
 •  Skoða með sérsamböndum ÍSÍ hverja íþróttagrein fyrir sig til að kortleggja áhættuþætti í starfinu.
 •  Vinna að verkferlum um tilkynningar brota og aðstoð við þolendur, í samstarfi við fagaðila, til að tryggja rétt viðbrögð íþróttahreyfingarinnar þegar upp koma mál af þessu tagi.

Vinna er þegar hafin við flest af ofantöldum verkefnum. Við viljum, með bréfi þessu, upplýsa ykkur um það helsta sem nú er unnið að af hálfu ÍSÍ varðandi þessi mál.
Þegar svona mikilvægt málefni kemur upp í stórri og víðfemri hreyfingu þá þarf að vanda til verka. Við þurfum að sýna ákveðni en yfirvegun, bæði til að vernda iðkendur og eins til að standa vörð um það góða starf sem unnið er í hreyfingunni okkar.
Eitt ofbeldisverk innan hreyfingarinnar er einu of mikið og er algerlega óásættanlegt fyrir okkur öll. Við megum heldur ekki missa sjónar á því að innan raða íþróttahreyfingarinnar er, með örfáum undantekningum, gott fólk sem tugþúsundum saman lætur gott af sér leiða og á heiður og þakklæti skilið fyrir sitt framlag til langstærstu fjöldahreyfingar landsins. Við hvetjum ykkur öll til að vinna með okkur að bættri menningu í íþróttahreyfingunni og huga að því að fræða alla þá sem koma að íþróttastarfinu með einum eða öðrum hætti um hegðunarviðmið og siðareglur hreyfingarinnar. Gerum gott starf enn betra, þannig að allir sem iðka og starfa í hreyfingunni geti notið þess að vera í uppbyggilegu og öruggu umhverfi. Gætum hver annars og höldum vöku okkar í allri okkar starfsemi. Ef þið hafið ábendingar, tillögur eða efni sem þið teljið að eigi erindi til okkar í tengslum við þá vinnu sem framundan er, vinsamlegast sendið það til

Ragnhildar Skúladóttur, sviðsstjóra

Þróunar- og fræðslusviðs ÍSÍ, á netfangið ragnhildur@isi.is.

Með vinsemd og virðingu,

ÍÞRÓTTA- OG ÓLYMPÍUSAMBAND ÍSLANDS
Lárus L. Blöndal Líney Rut Halldórsdóttir
forseti framkvæmdastjóri

Reykjavík, 12. janúar 2018
Yfirlýsing frá Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) harmar mjög að einstaklingar innan vébanda þess hafi þurft
að þola ofbeldi í tengslum við íþróttastarf.
ÍSÍ fordæmir með öllu allt ofbeldi í starfsemi

íþróttahreyfingarinnar enda er slík hegðun óásættanleg og ólíðandi.
Umræðan sem fram hefur farið um allan heim undir merkinu #metoo hefur beint athyglinni að
víðfeðmu ofbeldi gagnvart konum um allan heim og þá oft í krafti valds eða stöðu þess sem því beitir.
ÍSÍ fagnar þeirri umræðu sem fylgt hefur #metoo herferðinni og þakkar þeim einstaklingum sem þar
hafa komið fram með frásagnir sínar fyrir frumkvæðið og hugrekkið sem þeir hafa sýnt, með því að
skýra frá þessum alvarlegu málum og vekja upp nauðsynlega umræðu um vandann.
ÍSÍ er nú að leita 
leiða til að tryggja þeim sem orðið hafa fyrir alvarlegu ofbeldi í tengslum við íþróttastarf faglega aðstoð.

Það er og hefur verið markmið íþróttahreyfingarinnar að tryggja öryggi, jafnrétti og jafnræði þeirra
sem iðka og starfa innan íþróttahreyfingarinnar. Þau skilaboð sem fram hafa komið með frásögnum
íslenskra kvenna um ofbeldi innan hreyfingarinnar á Íslandi hafa sýnt að ástæða er til að gera betur.

Íþróttahreyfingin mun ekki sitja aðgerðarlaus hjá varðandi þann vanda sem birst hefur gegnum

#metoo herferðina og er þegar hafin vinna við að móta aðgerðir sem gagnast geta hreyfingunni í
baráttunni gegn ofbeldi.

Skilaboðin eru einföld: Ofbeldi verður ekki liðið!

Deila færslu